ASSISI SZENT FERENC LEÁNYAI KONGREGÁCIÓ

Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis (CFSF)

A kongregáció története

Közösségünk hivatása betegápolásra, tanító-nevelő, egyházi szolgálatra szól. Célunk Krisztus szolgálata a szegény, beteg és elhagyatott emberekben. Lelkiségünk különös jele a szegénység, az alázat és az egyesülés Istennel a szeretetben.

Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt az osztrák származású Brunner Anna Margaréta anya alapította 1894-ben Budapesten, elsősorban elhagyatott betegek szolgálatára. Első egyházilag engedélyezett szabályzatát 1901. június 25-én (Jézus Szíve napján) kapta meg. A kongregáció társalapítójának Kuczera M. Flóra Tisztelendő Anyát tekintjük, aki 1910-től kezdve 34 éven át volt közösségünk elöljárója. Nagy hangsúlyt fektetett a szerzetesi szellem megújítására, a növendékek és novíciák nevelésére és a nővérek szakmai képzésére. A kongregáció 1935-től pápai jogú, 1940-től, a Ferences Családhoz tartozik, mint Harmadik Rendi közösség. XII. Pius pápa 1943-ban végérvényesen engedélyezte szabályzatunkat. A kongregáció 1935-ig 22 házat alapított, köztük a budapesti anyaházat valamint a ma is tulajdonunkban lévő Budapesti Szent Ferenc Kórházat. A nővérek 1946-tól az Egyesült Államokban is megtelepedtek. Magyarországon az 1950-es feloszlatáskor 250 nővér élt, ők a szétszóratás után is megpróbáltak a betegek szolgálatában maradni. 1989 után közösségünk újraszerveződött hazánkban és ismét átvette a Budapesti Szent Ferenc Kórház működtetését. Tartományunk létszáma jelenleg 23 fő. A kongregáció központja Pozsonyban van. Küldetésünket Magyarországon és Szlovákián kívül az amerikai és a romániai tartományban, valamint a kárpátaljai közösségben teljesítjük.

Az elköteleződés menete

Aki már hosszabb ideje érdeklődik rendünk élete iránt és eljut arra az elhatározásra, hogy ezen az úton próbál jobb keresztényként élni, a beköltözéssel megkezdi jelöltidejét, mely fél évtől két évig tarthat. A noviciátusra való közvetlen készülődés szakaszát a posztuláns időszaknak nevezzük, amit két év noviciátus követ. Az úgynevezett szigorú noviciátus idején a novícia a világtól való teljes elvonultságban él, és egy éven át az imának, a szerzetesi közösség mélyebb megismerésének, a házimunkának, a Krisztus szorosabb követésével összefüggő ismeretek gyarapításának szenteli idejét. Amikor Isten akarataként ismerik fel az elöljáróval együtt, hogy ez az életforma az Ő üdvösségének útját szolgálja, a következő évben az apostoli szolgálattal ismerkedik meg a novícia: kórházban dolgozik. A két év noviciátus után egy évre fogadalmat tesz az evangéliumi tisztaságra, szegénységre, engedelmességre. Egy év letelte után fogadalmát megújítja a következő egy évre az örökfogadalom tételig háromszor, kivétel esetén négyszer. Örökfogadalmával a nővér teljesen a kongregációnk tagja lesz. Kötelezővé válik számára az evangélium szerinti hármas fogadalom, annak kerete: a napirend betartása, és engedelmességből annak munkának a végzése, amellyel az elöljárók megbízzák őt.

Mindennapi élet a közösségben

Napirendünk elsősorban a rendszeres imádságra épül, mely erőt és kegyelmet közvetít szolgálatunkhoz. A napot hajnali szentmisével és zsolozsmával kezdjük, s a délelőtti munkaidő alatt is kiszakítunk egy órát egyéni szentségimádásra. Délben közös imádságra, ebédre és rövid rekreációra szentelünk időt, majd mindenki folytatja saját munkáját. A délután és az este alkalmat ad a csendes munkavégzésre, a lelkiolvasmányra, közös zsolozsmára és rózsafüzér imádságra, de ugyanígy a közös étkezésre és rekreációra is. Konkrét feladataink elsősorban a Szent Ferenc Kórházhoz kötnek minket, ahol a fenntartói feladatok mellett elsőrangú szolgálatunk a dolgozók és betegek lelki gondozására irányul, de a betegápolásban is részt veszünk. A betegeket látogatjuk, segítjük enyhíteni magányosságukat azzal, hogy meghallgatjuk és buzdítjuk őket.

Kapcsolatfelvétel

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció
Postacím: 1021 Budapest, Széher u. 71.
Tel: (1) 200-83-01; (30) 689-32-71
Weblap: www.cfsf.t-online.hu
E-mail: szferencleanyai@cfsf.t-online.hu