ASSISI SZENT FERENC BETEGÁPOLÓ NŐVÉREI

A közösség története

Közösségünk neve magába foglalja hivatásunkat és küldetésünket. Krisztusban és Krisztus által adjuk oda magunkat Istennek, hogy egészen az embereknek tudjunk élni, elsősorban a szegényeknek, a betegeknek, az időseknek és az elhagyottaknak.

Munkánkhoz az imádságból merítünk erőt, sőt maga az imádság elsőrangú apostoli tevékenységünk. Közösségünkben meg akarjuk őrizni a tökéletes egység kötelékét, szeretni akarjuk egymást, mint akiket az Úr hívott egybe. Közösségünk a ferences családon belül a Szent Ferenc Reguláris Harmadik Rendjébe tartozik. Életformánk alapját II. János Pál pápa Reguláris Harmadik Rendeknek adott Regulája adja.

Miután a rendek visszakapták működési engedélyüket, szerzetes betegápoló nővéreket hívtak Pécsre, a Megyei Kórház egyik osztályára. Itt 1990 januárjában kezdett el dolgozni két idős ferences nővér. Hamarosan fiatal lányok is jelentkeztek, hogy szerzetesnővérként szeretnék ápolni a betegeket. Így nemsokára közösség alakult ki az idős nővérek körül. Szerzetesi közösségünket Bali Katalin M. Kapisztrána nővér és P. Hegedűs Kolos, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány akkori tartományfőnöke alapította. Hivatalosan Főtisztelendő Mayer Mihály pécsi megyéspüspök hagyta jóvá 1993. december 30-án kelt okiratával. Szabályzatunkat a Püspök Úr 1995. augusztus 10-én fogadta el. Közösségünk létszáma jelenleg 15 fő.

Szerzetesi közösségünk kozármislenyi anyaháza 1996-ban egy svájci jótevőnk támogatásával épült fel. 2004-ben nyitottuk meg Dorothea Otthonunkat, ahol civil dolgozókkal együtt gondozzuk és ápoljuk az időseket. Arra törekszünk, hogy gondjainkra bízottak életük utolsó szakaszát békés, barátságos és otthonos környezetben élhessék meg, megérezve, hogy Isten és sok ember szemében most is fontosak és értékesek. Az erdélyi Árkoson 2005 óta végzünk szolgálatot egy kismamaotthonban. Erre a feladatra P. Böjte Csaba ferences atya hívta meg közösségünket. Ez az intézmény a magzati élet védelmén túl arra hivatott, hogy a bajba került kismamák (elsősorban leányanyák), majd később születendő gyermekük számára is biztonságos otthont adjon.

Az elköteleződés menete

A közösségünkhöz való csatlakozás és az elköteleződés több szakaszban történik. Az ismerkedési időszak után kezdődik el a kb. egy éves jelöltidő, amikor a jelölt már beköltözik a közösség otthonába. Ezt követi a - beöltözéssel kezdődő - két éves noviciátus, melynek végén a novícia egy évre szerzetesi fogadalmat tesz. Az egyszerűfogadalmas időszak közösségünkben legalább négy évig tart, évenkénti fogadalomújítással. Az évekig tartó felkészülési szakasz után kerülhet sor a végleges elköteleződésre az ünnepélyes örökfogadalom keretében.

Mindennapi élet a közösségben

Hétköznapjainkban arra törekszünk, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt az imádság, a közösségi élet és a szolgálat között. Napirendünk összeállításában e szempontok fontos szerepet játszanak. Az eucharisztia napi megünneplése alkotja életünk és közösségünk középpontját. Ezen kívül közösen imádkozzuk az Egyház imáját: a zsolozsmát, és más imádságokat. A Szentírásról való napi elmélkedés és a szentségimádás szintén fontos forrásai lelkiéletünknek. Fontosnak tartjuk, hogy időt szenteljünk a közös testvéri együttlétnek. A közösségben végzett szolgálatok, közös étkezések, rekreációk és kirándulások lehetőséget adnak kapcsolataink ápolására. Napi feladatainkat elsősorban a hozzánk tartozó intézményekben látjuk el: időseket gondozunk, ápoljuk a betegeket, segítjük a kismamákat, emellett értelmi fogyatékosokkal és templomi szolgálattal is foglalkozunk.

Kapcsolatfelvétel

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei
Postacím: 7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 2/B
Tel: (72) 570-046
E-mail: sztfbetapn@freemail.hu